Filmbetyg

The Movie Database (TMDb)

TMDb är en öppen databas med filmer, TV-Serier och skådespelare, där innehållet skapas av dess medlemmar. Genom en koppling mot TMDb kommpletterar vi idag våra databaser med information från TMDb.

Medlemsgenererat innehåll

Det mesta av innehållet på Filmbetyg är medlemsgenererat, och numera kan medlemmarna på Filmbetyg hämta information automatiskt från TMDb. Titeln blir då synlig omedelbart. Om en titel saknas, måste den först läggas upp på TMDb. Det finns även möjlighet att lägga till titlar manuellt.

Mer information

Mer informationen om projektet The Movie Database hittar du på TMDb.org.